I Melum har vi “Allidrett” for barn fra 0 til 12år

For mer info se vår facebook-side